Souhlas se zpracováním osobních údajů Tímto uděluji společnosti A-SPEKTRUM s.r.o., se sídlem Polní 692/9, 373 71 Rudolfov, IČ: 63907551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C 5771 u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „správce“), svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v tomto kontaktním formuláři za účelem zpracování mého dotazu nebo požadavku. Osobní údaje, které tímto poskytuji, zahrnují mé jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení mého dotazu, maximálně však po dobu 3 let, pokud by nebylo dohodnuto jinak. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu aspektrum@volny.cz, a to bez jakýchkoliv negativních důsledků pro mě. Dále mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, opravu či vymazání mých osobních údajů, omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a o podmínkách ochrany osobních údajů a že tento souhlas je udělen dobrovolně a na základě jasných a plných informací. [ ] Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zpracování mého dotazu.