Rozhovor Domkodomy

Ptáme se autora řešení domkodomů, architekta Stanislava Kováře, co nového nabízí váš inovativní projekt?

Všichni bychom rádi bydleli hezky a pohodlně, přitom se bojíme stáří a osamění.  Jednou z možností, která zbaví strachu a dodá klid, je nový projekt skupinových domků, nabízející moderní formu bydlení pro 21. století, přitom však inspirovaný jihočeskou sousedskou vesnicí z dob našich prababiček. Jsem zastáncem zdravějšího a zelenějšího kraje a snažím se uchovat tradice, vyzkoušené předchozími generacemi.  Jako architekt se věnuji celostní architektuře a projektům ekodomů a ekoareálů, které se vyznačují nízkou energetickou spotřebou, úsporným využitím vody, bezodpadovým hospodářstvím i vlastní produkcí potravin. Učme se žít v harmonii se živly a v souladu s přírodou, vnímejme energii krajiny, stromů i lidských stavení.

Jste zastáncem a propagátorem nového projektu dostupného bydlení, tzv. domkodomů. Pro koho jsou určeny?

Domky jsou řešením hlavně pro ty, kteří hledají vlastní bydlení. Buď ho ještě nemají, nebo touží po lepším a zdravějším. Jsou východiskem i pro lidi, kteří se už z různých důvodů nemohou sami postarat o velký byt nebo dům, udržovat jej ani platit, nebo chtějí svou stávající nemovitost úspěšně zhodnotit, a odstěhují se proto jinam. Jsou zajímavou variantou i pro lidi, kteří berou podporu na bydlení, nevystačí sice s příjmem, ale mohou ještě pracovat. Tyto moderní „minivesnice“ jsou řešením pro lidi, kteří chtějí investovat do vlastního, touží si odpočinout od městského života a v klidu a zdravě žít a tvořit. Optimální jsou i pro lidi, kteří se bojí samoty, nebo kteří občas potřebují péči, dohled a pomoc druhých.

Firma A-SPEKTRUM s.r.o. má pro tyhle lidi řešení, s kterým přichází na realitní trh?

Společnost nabízí menším obcím výstavbu tzv. stabilizačních minivesniček, vhodných jako dostupné bydlení pro mladší i starší občany, kteří by rádi žili na venkově. Vesnické prostředí má své kouzlo a nesporné výhody. Jedná se o skupinky typových domků postavených kolem vnitřního náměstíčka, jakési návsi, tvořící přirozený střed komunity a místo setkávání. O úsporné hospodaření s energiemi a s vodou se stará jediný subjekt pomocí novinky, kterou je komunitní energetika. Úspornost a udržitelnost jsou založeny na efektivním hospodaření s půdou, vodou, energiemi, surovinami i dopravou. Již samotná prefabrikace stavebních dílů přináší zajímavé úspory, které vedou spolu s instalací moderních chytrých technologií k nízkoenergetickému a nízkouhlíkovému provozu. Jde o jakýsi návrat k původním malým vsím, typickým pro jihočeský venkov. Zájemci o tento druh bydlení či investování se nám již nyní mohou hlásit.

Mnozí lidé se už ve středním věku bojí, že zůstanou na stará kolena sami a nedokážou uhradit vzrůstající náklady na bydlení. I těm může spadnout kámen ze srdce, že? 

Evropská komise vydala tzv. Zelenou knihu o stárnutí. Zveřejnila pravděpodobné odhady počtu obyvatel, kteří budou potřebovat nějakou péči. Ten se do roku 2050 zvýší o 50 %, což veřejné zdravotní ani sociální systémy zřejmě nezvládnou. Lidé, kteří myslí na větší soběstačnost či na stáří, a nechtějí být v budoucnu na obtíž svým dětem ani obci, se proto již nyní mohou zapojit do našeho nového projektu komunitního bydlení. Projekt reaguje na současný stav, kdy je míst k bydlení pro osamělé lidi a seniory nedostatek. Dotace pro obce na bydlení selhaly a zákon o dostupnosti bydlení je v nedohlednu. Nikdo z nás přitom nechce skončit na ulici ani v ústavu. Jednou z možností seberealizace je proto stavba komunitní ekovesničky, která má výhody jak ekologické a ekonomické, tak i kulturní a sociální. Základem společného života budoucích obyvatel je vzájemná důvěra a tolerance, jako to bývalo kdysi na jihočeských vsích, kde lidé žili po sousedsku a byli zvyklí si navzájem pomáhat. Věřím, že zájem o tuto formu spolužití bude velký, protože komunitním soužitím si posilujeme zdraví a prodlužujeme věk (jak bylo i vědecky prokázáno a publikováno).

Přicházíte s investičním záměrem, který zahrnuje výstavbu 24 bytů. Náklady na rodinný dům o dvou bytech včetně pozemku a společného vybavení se nyní pohybují pod 5 milionů korun. Provozní náklady jsou minimální. Kdo se může přidat?

 Zapojení se do projektu komunitní ekovesničky, což je česká novinka, reagující na potřeby současné doby, je pro každého možností, jak dobře zabezpečit sebe a svoji rodinu. Můžete se přidat jako společník, partner nebo podporovatel projektu či jako budoucí obyvatel. Jak už jsem uvedl, náš projekt má řadu výhod. Propojuje mezery mezi formami bydlení v rodinném a bytovém domě, obytnými stavbami a občanskou vybaveností, individuální a hromadnou výstavbou, městským a vesnickým životním stylem a veřejnými a soukromými službami. Senioři si přejí být nezávislí na druhých, a my jim tím nejlépe a přitom nejlevněji pomáháme posouvat hranice jejich soběstačnosti. Tvrdím, že s heslem „soběstačně a radostně“ překonáme všechny jejich smutky, nedostatky a nemoci. Do našeho seniorského ekopenzionu se zájemci mohou přihlásit třeba jen na zkoušku. Zjistí, že našli spolehlivé sousedy a jsou mezi přáteli, takže už nebudou na svůj život sami a nezůstanou už nikdy bez pomoci.